DIENSTEN

- Vertalen

Vertalen is een vak. Ik ben een professional met liefde voor taal en aanleg voor creatieve teksten. Vertalen is meer dan alleen woorden in een andere taal omzetten; inzicht en gevoel voor het onderwerp en de taal, evenals kennis van de cultuur, zijn onmisbaar. Door mijn gevoel voor detail en doelgerichtheid, kom ik tot een vertaling die de essentie raakt.

 

- Beëdigd vertalen

Een beëdigde vertaling is een vertaling die is gewaarmerkt door een vertaler die voor een bepaalde talencombinatie door een rechtbank is beëdigd (op grond van opleiding en ervaring). Vertalingen van akten en documenten voor de burgerlijke stand dienen vrijwel altijd te worden beëdigd. Dit geldt eveneens voor notariële aktes, diploma’s, getuigschriften, vonnissen en voor alle stukken die als bewijsmateriaal moeten dienen.

De vertaler dient te zijn ingeschreven in het wettelijk register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv), alleen dan is hij of zij bevoegd tot het leveren van beëdigde vertalingen van (officiële) documenten.

 

- Redactiediensten/ Samenvatten

Bij Avant La Lettre kunt u ook terecht voor redactiediensten op alle denkbare terreinen, zowel voor uw documenten in het Nederlands als in het Frans. U kunt al uw teksten aan mij voorleggen als u niet zeker bent van de taalkundige kwaliteit. Verder kunnen uw teksten door mij worden samengevat, als u bijvoorbeeld een lange Franse tekst in kort en bondig Nederlands wilt hebben of andersom.

 

- Conversatieles/bijles

Conversatielessen in kleine groepen (maximaal 7 deelnemers) om uw Frans weer wat op te frissen? Dat kan ook, in een cursus van 12 lessen. De lessen worden op verschillende niveaus gegeven. We spreken alleen Frans en dan op de manier zoals de Fransen dat doen (dat wijkt nog wel eens af van de boeken) en we bespreken alles wat van belang kan zijn voor uw verblijf in Frankrijk. Van een lekke band tot een borrel met uw buurman op de camping. Maar natuurlijk kunt ook u onderwerpen en situaties aandragen.

Ook voor bijles kunt u een beroep op mij doen. Deze lessen worden één op één gegeven en kunnen in overleg worden ingepland.